0743 227 646 L-V 8:00 - 17:00

TERMENI ȘI CONDIȚII

1. General

 • Folosirea pe tot parcursul prezenţilor termeni şi condiţii a cuvântului “DataWebDesign” va identifica compania S.C. KALITABC S.R.L. cu sediul în Târgu Mureș jud. Mureș, Romania, str. Hunedoara nr.15, în calitate de furnizor de servicii informatice.
 • Serviciile oferite de DataWebDesign sunt oferite către persoane fizice, juridice, instituții legale, care au capacitatea legală de a face parte dintr-o colaborare contractuală.
 • Termeni și descrieri ale funcționării serviciilor oferite la care se face referire în acest document sub forma unor link-uri externe fac parte integrantă din aceşti Termeni și Condiții. 
 • DataWebDesign este proprietar al tuturor materialelor şi informaţiilor disponibile pe acest Website. Clienţii sau vizitatorii Website-ului le este STIRCT INTERZIS de a copia, reproduce, distribui, comunica public, retransmite niciun astfel de material sau părţi ale acestuia, sub nici o formă şi prin nici o modalitate.
 • DataWebDesign își rezervă dreptul de a suspenda oricare dintre serviciile oferite în cazul încălcării orcărui termen de mai jos.
 • DataWebDesign își rezervă dreptul de a dezvălui informațiile clientului conform cu Politica de Confidențialitate pentru satisfacerea oricăror cerințe legale. În cazul în care această dezvăluire nu trebuie să rămână confidențială clientul va fi anunțat în această privință.
 • DataWebDesign își rezervă dreptul de a şterge orice cont cu un preaviz de 15 zile. Orice termen neprezentat în acest document este deschis interpretării şi schimbării de către DataWebdesign fără vreo notificare în prealabil.

2. Servicii

 • Acceptarea în prealabil a acestor Termeni și Condiții este necesară pentru orice demers privind achiziționarea serviciilor oferite de DataWebDesign în continuare reprezentat de SC KALITABC SRL.
 • Ne rezervăm dreptul de a accepta sau refuza comanda unui client după examinarea nivelului de încredere prezentat de client respectiv comandă.
 • Prezentele dispoziţii se aplică tuturor clienților DataWebDesign, deținători ai oricărora dintre pachetele sau serviciile ofertate pe website, utilizarea serviciilor furnizate având loc doar sub aceşti Termeni și Condiții, aceștia aplicându-se pentru toate relațiile contractuale între client și DataWebDesign.

3. Financiar

 • Prețurile afișate pe site sunt exprimate in Euro, factura se emite in RON, și se aplică o marjă de 2% față de cursul BNR din ziua în care factura este emisă.
 • Prețurile afișate pe site pot diferi daca se optează și pentru servicii suplimentare care nu sunt afișate pe site. Lista de prețuri completă (PDF).
 • Clientul este de acord să achite contravaloarea serviciilor în avans față de perioada de timp în care acestea sunt furnizate.
 • Toate plățile vor fi realizate pe baza facturii proforme emise de către DataWebDesign.
 • Facturile sunt expediate în format electronic pe e-mail ca ataşamente și pot fi descărcate oricând.
 • La cerere se pot retrimite fie electronic fie fizic. În cazul în care clientul solicită transmiterea facturilor în format fizic, costul transportului va fi suportat de către client.
 • Conform legislației toate facturile și plățile sunt procesate în RON.
 • Plățile se vor efectua prin transfer bancar in contul menționat de DataWebDesign pe factura proforma în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiteri.
 • Serviciile pe care DataWebDesign le achiziționează de la alți furnizori (ex. domenii, licențe, certificate ssl) vor putea fi prelungite doar în momentul achitării acestora ele având perioada de expirare egală cu data scadentă de pe factura proformă.
 • Conturile cliențiilor (accesul la platformă) care nu au achitat tarifele pentru prestarea serviciului la cel târziu 10 zile după data scadentă prezentată pe factura proformă vor fi suspendate/blocate automat în lipsa unei dovezi de plată sau de solicitare a unei amânări.
 • Dovezile de plată vor avea ca rezultat doar activarea/reactivarea serviciilor comandate/deținute, factura fiscală fiind însă emisă doar în momentul în care suma achitată va fi vizibilă în unul din conturile bancare DataWebDesign.
 • DataWebDesign își rezervă dreptul de a redeschide/reactiva conturile/serviciile doar după plata integrală a tututor sumelor datorate de către client.

3.1 Neplată

 • DataWebDesign își rezervă dreptul de a suspenda contul clientului în cazul neplății facturii până la data scadentă indicată pe factura emisă.
 • În cazul în care se depășesc 30 de zile de neplată, contul împreună cu toate datele existente pe acesta va fi şters în mod automat de pe server, recuperarea acestora fiind imposibil ulterior.

3.2 Upgrade/Downgrade

 • Clientul are posibilitatea de a face oricând upgrade sau downgrade la serviciile achiziționate. Pentru upgrade se va achita doar diferența dintre pachetul inițial și cel spre care se va face upgrade pe perioada de timp rămasă achitată în avans la pachetul inițial. Pentru downgrade creditul rămas poate fi folosit în vederea prelungirii serviciului aferent însă recomandăm ca înainte de aceste operațiuni să ne contactați în legătură cu nevoile dumneavoastră.
 • Operațiunea de upgrade/downgrade este permisă doar o dată pe perioada a trei luni.

3.3 Returnarea baniilor

Returnare baniilor se va face prin transfer bancar, în termen de 15 zile lucrătoare, respectând condițiile de mai jos:

 • Clientul are oricând dreptul să solicite returnarea baniilor pentru serviciile achitate către DataWebDesign, returnarea acestora fiind posibilă doar pentru lunile cu servicii active neconsumate (luni întregi).
 • În cazul în care clientul beneficiază de o ofertă care include servicii gratuite (ex. web design, domenii, licențe, certificate ssl) contravaloarea acestora va fi scăzută din totalul sumei de returnat.
 • Nu se vor returna sumele achitate pentru servicii pe care DataWebDesign le achiziționează de la alți furnizori, precum serviciile de înregistrare respectiv reînnoire domenii, licențe software, certificate ssl,etc.
3.4 Promoții
 • În cazul ofertelor cu produse / servicii gratuite acestea vor putea fi utilizate doar pe echipamentele și rețeaua DataWebDesign. În cazul transferului acestor servicii spre alți furnizori/registrari, sau solicitarea de anulare a serviciilor oferite de noi în termen mai mic de 12 luni, clientului i se vor reține sumele echivalente activării acestor servicii, conform listei de prețuri valabile în acel moment pe site, dacă se dorește păstrarea serviciului respectiv (ex. designul oferit gratuit cu pachetele sau orice alt serviciu gratuit.)
 • DataWebDesign își rezervă dreptul de a încheia în orice moment valabilitatea unei oferte promoționale.
 • În ceea ce privește serviciile oferite gratuit, de regulă se aplică doar pentru primul an de utilizare urmând ca în al doilea an să se achite contravaloarea serviciului în cazul în care se dorește prelungirea acestuia.
 • DataWebDesign poate excepta de la această regulă orice servicii crede de cuviință pentru o perioadă nedefinită.
 • Facturile fiscale vor fi emise doar după apariția sumelor achitate în conturile DataWebDesign.
 • Facturile fiscale vor fi emise pe durata programului de lucru a departamentului comercial cu excepția sărbătorilor și zilelor libere legale.
 • În cazul încălcării termeniilor și condițiilor prezentați, DataWebDesign își rezervă dreptul de a bloca restituirea sumelor către client.

4. Domenii

 • În ceea ce privește relația din punct de vedere al înregistrării/reînnoirii numelor de domenii, responsabilitatea DataWebDesign este limitată la furnizarea serviciilor de achiziție/reînnoire a unei domeniu.
 • DataWebDesign nu poate și nu va verifica aspectul legalității înregistrării numelui de domeniu, singura verificare efectuată de către DataWebDesign fiind cea de disponibilitate a domeniului pentru înregistrare.
 • Verificarea numelui de domeniu ales pentru înregistrare în ceea ce privește încălcarea anumitor legi precum și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale unor terțe părți este responsabilitatea clientului.
 • Alocarea actuală a domeniului nu se află sub influența sau controlul DataWebDesign, iar clientul poate fi sigur că înregistrarea/reînnoirea a avut loc doar în momentul confirmării acestei operațiuni de către noi.
 • DataWebDesign nu își asumă răspunderea și nu oferă nici o garanție în privința înregistrării/reinnoirii domeniilor.
 • Extensiile de domenii sunt administrate de o multitudine de oganizații diferite. Fiecare dintre aceste organizații are proprii termeni de înregistrare, administrare și dispută. Pentru ca o înregistrare/reînnoire să aibă loc cu succes clientul va trebui să furnizeze informațiile respectiv documentele solicitate de membrii echipei DataWebDesign precum și să urmeze îndeaproape indicațiile acestora.
 • Cerințele detaliate fiecărei extensii furnizate de DataWebDesign pot fi văzute accesând Termeni Domenii.
 • Recomandăm ca achitarea reînnoirii domeniilor să aibă loc înainte de data scadentă prezentată pe factură, respectiv termenul de expirare pentru a evita situații în care domeniul nu va mai putea fi reînnoit.
 • În cazul în care domeniul este achitat ulterior datei scadente/de expirare, DataWebDesign nu își asumă răspunderea pentru taxele adiționale solicitate de registrar privind reactivarea/reînnoirea domeniului.
 • DataWebDesign nu își asumă răspunderea pentru disponibilitatea numelor de domenii între intervalul de timp scurs de la efectuarea comenzii și efectuării plății propriu zise pentru înregistrarea domeniului.
 • Serviciul de înregistrare domenii funcționează la nivel global pe baza “primul venit – primul servit”.
 • Înregistrarea unui nume de domeniu nu conferă imunitate în cazul obiecțiilor privind înregistrarea, rezervarea, sau utilizarea acelui nume de domeniu.
 • În cazul unei dispute asupra unui nume de domeniu, DataWebDesign va pune părțile în legătură directă pentru rezolvarea situației pe cale amiabilă. Dacă cele două părți nu ajung la un consens disputa poate fi rezolvată prin apelarea la o instanță judecătorească.
 • Pe întregul parcurs al disputei amiabile respectiv judecătorești clientul va susține nevinovăția DataWebDesign și va accepta ca DataWebDesign să ia orice măsură considerată necesară pentru a-și proteja interesele, această măsură incluzând dar nefiind limitată la blocarea, ștergerea sau transferul domeniului.

5. Răspunderea

 • DataWebDesign nu poate fi considerat responsabil pentru daune cauzate de indisponibilitatea temporară a echipamentelor sau a rețelei, oricare ar fi motivul care cauzează această întrerupere. Această prevedere include și daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor.
 • Clientul este de acord să garanteze și să ne considere nevinovați în legatură cu orice pretenții, daune, incluzând, fără a se limita la acestea, daunele cauzate terților, rezultate ca și consecință a utilizării serviciilor cauzatoare de daune clientului nostru.
 • DataWebDesign își asumă răspunderea în cazul în care întreruperea furnizării serviciilor a fost cauzată intenționat sau este rezultat al unei neglijențe din partea echipei DataWebDesign. Clientul declară că înțelege și acceptă că suma totală a daunelor solicitate de acesta pentru orice motiv de la DataWebDesign și care ar putea fi achitat de DatawebDesign, nu va putea depăși în niciun mod și în niciun caz, suma totală a tarifelor achitate de către client furnizorului pe ultima factură privind furnizarea serviciilor pentru care sunt solicitate daune.
 • Clientul își asumă răspunderea pentru orice daune cauzate DataWebDesign în mod direct sau indirect, prin utilizarea incorectă a serviciilor furnizate respectiv, încălcarea prezentelor termeni și condiții. Asta include dar nu se limitează la taxe legale, taxe avocat, taxe notariale și orice alte cheltuieli.

6. Integritatea datelor

 • DataWebDesign nu își asumă răspunderea pentru breșele de securitate existente în aplicațiile clientului și pentru eventualele prejudicii cauzate de exploatarea acestora. Răspunderea în această privință revine administratorului, respectiv dezvoltatorului aplicației.
 • DataWebDesign nu își asumă răspunderea pentru protecția dispozitivelor electronice personale folosite pentru accesul conturilor/serviciilor contractate. Este responsabilitatea utilizatorului să se asigure că atât aplicațiile instalate/utilizate pe conturile de găzduire cât și propriile dispozitive sunt actualizate și securizate.
 • Clientul va avea acces la conturi prin intermediul unei combinații de utilizator și parolă. Acesta este responsabil pentru menținerea în condiții de securitate a acestor date precum și a altor informații sensibile.
 • Clientul va fi răspunzător pentru orice abuz realizat prin folosirea autorizată sau neautorizată a acestor date. Dacă acesta află că o terță parte neautorizată cunoaște aceste date, trebuie să le reseteze de îndată.
 • DataWebDesign oferă backup-uri lunare automate dar nu oferă nici o garanție pentru integritatea acestora.
 • DataWebDesign nu oferă nici o garanție pentru integritatea copiilor de siguranță și singurul responsabil de existența unei copii de siguranță a datelor este deținatorul datelor respective în acest sens clientul.

7. Suport

 • Fiecare client DataWebDesign, indiferent de serviciul contractat va beneficia de suport prin metodele și în intervalul orar prezentat pe pagina de contact.
 • Timpul de răspuns poate varia în funcție de complexitatea problemei și de nivelul de solicitări de suport deschise la un moment dat.
 • Schimbul de informații telefonic, respectiv prin aplicația de suport, deși are loc în timp real, nu garantează o rezolvare imediată a situației prezentate.
 • De asemenea pentru orice probleme întâmpinate ce necesită intervenția personalului DataWebDesign pentru rezolvare, se vor raporta fie prin e-mail, fie prin metodele puse la dispoziție de DataWebDesign pentru a putea fi înregistrate corect și pentru a evita orice neînțelegere ulterioră.

7.1 Migrarea datelor

 • Migrarea respectiv transferul datelor este o operațiune care nu implică costuri suplimentare și este suportată de echipa DataWebDesign atât timp cât acest lucru se face către DataWebDesign sau în cadrul DataWebDesign.
 • În situația în care această operațiune trebuie reluată/repetată ca urmare a unei acțiuni sau inacțiuni efectuate/neefectuate din partea clientului în ciuda indicațiilor recepționate, DataWebDesign își rezervă dreptul de a taxa operațiunea, costul în acest caz fiind suma de 20€.
 • Suportul oferit va fi acordat în limita timpului disponibil și al cunoștințelor, respectiv experienței deținute atât în domeniul respectiv cât și în ceea ce privește aplicația/dispozitivul prezentat.

8. Politica de conținut

 • Folosirea diverselor aplicații prin intermediul serviciilor DataWebDesign se supune Termenelor și Condițiilor acelor aplicații.
 • Este responsabilitatea clientului identificarea informațiilor proprii și a celor aparținând altor persoane fizice, juridice și a oricăror alte entități. Respectarea și conformarea cu drepturile de autor, mărcile înregistrate și alte tipuri de proprietate intelectuală revin în sarcina clientului și prin urmare, clientul se angajează să nu publice conținut care s-ar putea să încalce drepturile unor terțe părți sau legile în vigoare.
 • Echipamentele și rețeaua DataWebDesign pot fi folosite doar în scopuri legale. Transmiterea, stocarea ori distribuirea oricăror informaţii, date sau materiale care încalcă dispoziţiile legale în vigoare sau care, în mod direct ori indirect pot facilita încălcarea oricărei prevederi legale, este interzisă.
 • Sub nici o formă şi în nici o circumstanţă serviciile oferite de DataWebDesign nu vor fi utilizate pentru comunicarea de, referirea la sau direcţionarea către nici unul (una) din următoarele:
  • materiale sau conţinut informaţional care încalcă drepturile de autor, drepturile asupra mărcilor precum şi orice alt drept de proprietate intelectuală aparţinând unei terţe persoane.
  • nuditate, pornografie, orice imagine sau text cu conţinut sexual sau obscen, fără respectarea condiţiilor legale în vigoare.
  • pornografie infantilă.
  • amenințări, abuz, hărţuire, declaraţii calomnioase.
  • orice imagine sau text menit să încurajeze xenofobia.
  • text sau materiale de natură violentă.
  • conținut defăimător,insultător,denigrator sau calomnios.
  • conținut cu caracter rasial ori discriminatoriu.
  • conținut cu caracter înșelător, fals, derutant sau fraudulos.
  • conținut care invadează intimitatea unei terțe părți sau încalcă drepturile legale ale acestuia.
  • conținut vulgar, obscen, indecent sau ilegal.
  • viruși, cai troieni sau altele similare.
  • software piratat sau care se adresează celor care piratează software ori practică orice activități similare.
 • Clientul se obligă să răspundă solicitărilor DataWebDesign cu privire la reclamațiile efectuate de terți în privința conținutul site-ului în termen de 5 zile de la primirea pe e-mail a notificării.
 • DataWebDesign nu este obligat să verifice sau să revizuiască conținutul publicat de clienți.
 • DataWebDesign își rezervă dreptul de a înlătura sau modifica la discreție orice conținut al clientului care este determinat că încalcă acești termeni și condiții cu o notificare în prealabil.
 • DataWebDesign își rezervă dreptul de a suspenda contul oricărui client care încalcă aceste dispoziții fără vreo notificare în prealabil.
 • În cazul în care clientul colectează/procesează date personale este responsabilitatea acestuia să se asigure că această colectare/procesare este conformă cu legislația în vigoare.

9. Politica de utilizare

 • Această politică este necesară pentru a proteja calitatea serviciului de hosting.
 • Dorim să venim în întâmpinarea cerinţelor tuturor clienţilor noştri prin oferirea unor servicii de calitate, obiectiv care poate fi atins inclusiv cu sprijinul clientului.
 • Modalitatea în care clientul utilizează serviciile puse la dispoziţie de către DataWebDesign este strâns legată de buna funcţionare a echipamentelor și a reţelei, fiind necesară asigurării unui mediu adecvat furnizării facilităţilor de hosting.
 • Nu permitem utilizarea programelor care rulează încontinuu în background.
 • Nu permitem rularea de scripturi prin cronuri setate la intervale mai mici de 5 minute.
 • Nu permitem utilizarea scripturilor CGI.

9.1 Următoarele activităţi sunt interzise:

 • folosirea serviciilor DataWebDesign în vederea creării sau transmiterii de viruşi informatici, worms, flooding, mail bombing ori angajarea în atacuri de tip denial of service.
 • utilizarea de scripturi pentru proxy sau IRC, sau de tipul FormMail, PhpShell sau altele similare, inclusiv scripturi comerciale ce conţin găuri de securitate cunoscute, Chat room, chat-uri wap; boţi IRC Egg Drops, trackere torrent, ș.a, top site-uri, jocuri online (excepție cele flash)
 • colectarea de informaţii personale pentru utilizarea acestora în scopuri ilegale.
 • accesul neautorizat la date, sisteme sau reţele (phishing, spoofing, proxy, hacking, sniffing, etc), incluzând orice încercare de a proba, scana sau testa vulnerabilitatea sistemului ori a reţelei sau de a creea breşe de securitate fără autorizarea proprietarului reţelei sau sistemului.
 • orice intervenţie asupra serviciului furnizat către un user, asupra unui server ori reţele precum: mail bombing, flooding, acţiuni deliberate de supraaglomerare a sistemului.
 • falsificarea pachetelor TCP-IP.
 • pentru a încărca fișiere virusate, corupte sau orice alt software sau aplicație similară care ar putea dăuna unei terțe părți.
 • pentru a restricționa sau împiedica orice alt utilizator de a folosi serviciile DataWebDesign.
 • pentru a recolta sau colecta informații sau adrese de mail ale terțelor părți fără consimțământul acestora.
 • Orice încercare de a aduce prejudicii serverelor sau clienților este strict interzisă. Orice activitate care afectează buna funcționare a serverului va fi considerată abuz și va fi apreciată ca o încercare de prejudiciere a celorlalți clienți colocați.
 • Orice script care presupune un potenţial risc de securitate sau poate afecta performanţa serverelor ori securitatea reţelei va fi în mod automat închis sau îndepărtat, fără notificare prealabilă.
 • DataWebDesign își rezervă dreptul de a acţiona rapid în vederea eliminării, blocării sau resetării accesului la orice cont, aplicație, activitate sau informaţie care prin natura sa poate afecta funcționarea echipamentului respectiv a rețelei sau poate vătăma drepturile unui terţ.

9.2 Mail

 • În vederea bunei funcționări a schimbului de mesaje electronice următoarele dispoziții trebuie luate în vedere de către client.
 • Conform prevederilor legale este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin poștă electronică, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

9.3 Liste de mail / Newsletter

 • Pot fi operate liste email în condițiile în care persoanele își acordă consimțământul expres în această privință, consimțământ care trebuie înregistrat de operatorul listei și păstrat pe toată durata de viață a listei de mail.
 • Trimiterea masivă de email-uri determină consumarea resurselor unui server, această acțiune având un impact negativ asupra calității serviciilor recepționate de client și prin urmare avem câteva recomandări în această privință:
  • trimiterea să se facă dimineața devreme (până în ora 09:00) sau seara după ora 22:00
  • trimiterea să fie limitată la 10 de mail-uri / minut.
 • Nerespectarea acestor recomandări poate duce la:
  • aglomerarea serverului de email din cauza fluxului foarte mare de cereri, ajungându-se în unele cazuri la blocarea serverului de mail.
  • blacklistarea IP-ului de pe care este efectuată trimiterea în mai multe liste de spam, cu repercusiuni asupra tuturor clienţilor care găzduiesc aplicaţii pe serverul în cauză.
  • ranking foarte scăzut la nivel de servicii de email precum Yahoo, Gmail, etc.
  • delay mare în transmiterea de email-uri.
  • livrarea către alte servere de email poate deveni imposibilă.
  • afectarea tuturor clienţilor conectaţi la reţea datorită funcţionării necorespunzătoare a serverelor.
 • DataWebDesign monitorizează traficul SMTP și își rezervă dreptul de a interveni inclusiv prin ștergerea mesajelor trimise și contactarea clientului în cazul în care considerăm că o anumită trimitere nu se încadrează ca volum în pachetul de servicii achiziționat respectiv dăunează funcționării serverului.
 • Limita unui atașament este de 25MB.
 • Numărul maxim de recipienți al unui mesaj este de 25.
 • Nu recomandăm / permitem trimiteri cu un număr mai mare de abonați CC/BCC deoarece în cazul în care o singură adresă din cele destinatare este greșită/nefuncțională întreg mesajul va rămâne blocat pe server.
 • În vederea preîntâmpinării oricăror efecte negative în privința funcționării serviciilor, DataWebDesign îşi rezervă dreptul de a limita în orice moment anumiţi parametrii ai serviciului de email oferit către clienţi.

9.4 Politica Anti Spam

 • Trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (SPAM) pentru promovarea oricărui site utilizând serverele noastre sau prin servere ale unor terți pentru promovarea oricărui site sau oricărei aplicații găzduite pe rețeaua DataWebDesign va avea ca și consecință suspendarea sau anularea contului de găzduire al clientului, fără vreo notificare în prealabil.
 • DataWebDesign nu permite utilizarea serviciilor sale în mod direct sau indirect pentru trimiterea, transmiterea, manipularea sau livrarea mesajelor email:
  • nesolicitate (spam) cu încălcarea oricărei legi existente în această privință.
  • către adrese de mail obținute prin metode de recoltare.
  • către adrese care sunt incomplete sau inexacte.
  • care nu se supun celor mai bune practici din industrie.
  • către liste cumpărate, închiriate sau împrumutate.
  • către liste care vor genera un număr ridicat de plângeri SPAM.
  • către adrese care vor duce la listarea IP-ului în blacklist-uri.
  • care folosesc sau conțin header-e falsificate.
  • care folosesc sau conțin nume de domenii inexistente.
  • care ascund sau încearcă să complice aflarea punctului de origine al transmisiei.
  • care folosesc alte metode de adresare înșelătoare.
  • care folosesc numele de domeniu al unui terțe părți fără consimțământul lor.
  • trimise prin serverul unui terțe părți fără consimțământul lor.
  • care conțin informații false sau derutante.
 • Clientul se obligă să raspundă solicitărilor DataWebDesign cu privire la reclamațiile efectuate de terți în privința activității acestuia în termen de 5 zile de la trimiterea notificării.
 • DataWebDesign își rezervă dreptul de a solicita oricând dovezi privind consimțământul dat de către abonat operatorului listei privind trimiterea de mesaje.
 • DataWebDesign își rezervă dreptul de a solicita operatorului listei metodele de abonare/dezabonare prezentate abonaților.
 • DataWebDesign își rezervă dreptul de a suspenda activitatea contului în cazul în care aceste prevederi nu sunt respectate.
 • DataWebDesign nu poate garanta livrarea mesajelor email trimise de pe echipamentele respectiv rețeaua DataWebDesign în Inbox-ul destinatarilor.

10. Resurse

 • Fiecare cont de găzduire partajat are propriile resurse în funcție de tipul pachetului achiziționat. Lista detaliată a acestor resurse va fi pusa la dispoziția clientului după activarea contului sau la cererea acestuia.
 • Toate conturile sunt monitorizate pentru a urmări consumul de resurse al acestora.
 • DataWebDesign își rezervă dreptul de a contacta clientul în vederea unui upgrade al pachetului deținut sau cu sugestii de îmbunătațire a performanței dacă unul dintre sau toate resursele contului de găzduire deținut sunt deseori utilizate la capacitatea lor maximă.
 • Pe conturile de găzduire partajată nu pot fi stocate fișiere cu o mărime mai mare de 500 MB, excepție făcând copia de siguranță a contului.
 • Serviciile DataWebDesign nu pot fi folosite pentru streaming audio, video, file sharing, image sharing.
 • Este, de asemenea, interzisă utilizarea serverelor ca suport de stocare (ex: filme, mp3, poze, arhive, kit-uri software, etc.)
 • DataWebDesign își rezervă dreptul de a suspenda fără o notificare în prealabil aplicațiile sau conturile a căror activitate îngreunează sau afectează în orice privință buna funcționare a serverului.

11. Valabilitate

 • Prezentul termen/document este valabil pentru o perioadă nedeterminată.
 • DataWebDesign îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului document, motiv pentru care clienţii sunt responsabili să îl consulte periodic.
 • Dacă aveţi întrebări adiționale vă rugăm să ne contactaţi.
 • Ultima actualizare 01.10.2019